Levitate.pl

Mity dotyczące uchodźców z Bliskiego Wschodu

Mit 1. Uchodźców należy odesłać tam skąd przybyli.

Strategię odesłania uchodźców „do siebie” mają od lat nie tylko internauci i osoby prywatne, ale również wiele przedstawicieli Państw UE. Pomysł ten był poważnie rozważany podczas nieformalnego szczytu na Malcie w lutym 2017. We wtorek 17 sierpnia rząd Polski przyjął projekt ustawy, który ma na celu przyspieszenie procesu deportacji i utrudni ubieganie się o ochronę osobom poszukującym azylu. W projekcie znajduje się między innymi kara więzienia za nieudokumentowane przekroczenie granicy. Aktualnie Służby Graniczne „uszczelniają” granicę Polski z Białorusią. „Odsyłanie uchodźców do siebie” łamie natomiast postanowienia Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego, do których przestrzegania Polska oraz wiele innych krajów są zobowiązane.

Mit 2. Musimy obronić nasz kraj, kobiety oraz dzieci przed falą uchodźców.

Tylko przed kim? Do Europy nie dotarli Talibowie lub terroryści, tylko przerażeni ludzie, którzy przed nimi uciekają. Przypisywanie ludziom o innej kulturze oraz wierzeniu religijnym mniejszego prawa do życia, bezpieczeństwa oraz wolności jest przykładem infrahumanizacji. Rozwiniemy ten temat w kolejnym artykule.

Mit 3. Uchodźcy powinni wrócić do swojego domu i walczyć o swój kraj

Tylko przed kim? Do Europy nie dotarli Talibowie lub terroryści, tylko przerażeni ludzie, którzy przed nimi uciekają. Przypisywanie ludziom o innej kulturze oraz wierzeniu religijnym mniejszego prawa do życia, bezpieczeństwa oraz wolności jest przykładem infrahumanizacji. Rozwiniemy ten temat w kolejnym artykule.

Mit 4. Skoro uchodźcy już opuścili Afganistan to są bezpieczni.

To nieprawda. Dziesiątki tysięcy uchodźców koczuje w obozach albo przy granicach w skrajnie złych warunkach. Uchodźcy często zostają bez pieniędzy oraz możliwości ich zarobienia. W sierpniu tego roku Straż Graniczna udaremniła przekroczenie granicy z Białorusią 1350 uchodźcom, natomiast 750 osób zostało zatrzymanych po przekroczeniu granicy i skierowanych do przeznaczonych do tego ośrodków zamkniętych. Od 8 dni na granicy koczuje kilkadziesiąt osób bez dachu nad głową, noclegu oraz dostępu do jedzenia.

cia, bezpieczeństwa oraz wolności jest przykładem infrahumanizacji. Rozwiniemy ten temat w kolejnym artykule.

Mit 5. Uchodźcy mogą w każdej chwili wrócić do domu

Zdecydowana większość uchodźców deklaruje, że wolałaby zostać w swoim kraju i odczuwa za nim ogromną tęsknotę. Strach o własne życie oraz seria przemocy i upokorzeń zmusiła ich do ucieczki. Skala zniszczeń sprawia, że spora część z nich nie miałaby do czego wracać.

Mit 6. Uchodźcy to w rzeczywistości imigranci (np. ekonomiczni)

Wieloletnie wojny i mnogie zniszczenia bardzo często wiążą się ze wzrostem ubóstwa. Imigranci ekonomiczni kojarzą nam się często np. z Polakami, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, aby odłożyć więcej pieniędzy na przyszłość. Natomiast mieszkańcy Bliskiego Wschodu często nie mają za co wykarmić swoich dzieci i zapłacić podstawowych rachunków.  Dodatkowe migracje między krajami arabskimi powodują, że zarobki maleją. Ostatecznie, część osób zarabia nawet 0,5$ na godzinę. Takie warunki ekonomiczne a w rezultacie niezaspokojenie podstawowych potrzeb rodzi niechęć, agresję oraz przemoc. Jeżeli do tego dochodzi wojna to określanie migracji jako zachciankę jest nieadekwatne oraz szkodliwe.

Mit 7. Uchodźcy powinni zatrzymać się przede wszystkim w krajach muzułmańskich

I tak właśnie jest. Mieszkańcy Syrii, Afganistanu i Somalii najczęściej wyjeżdżają do krajów ościennych. Najczęściej schronienie znajdują w Turcji, Pakistanie, Etiopii, Iranie, Libanie oraz Jordanii. Badania przeprowadzone w 2016 roku po migracji Syryjczyków pokazują, że ze wszystkich ludzi na świecie, którzy opuścili swoje domy, jedynie 6% przeniosło się do Europy. Stanowi to niecałe 362 tysięcy osób, a tym samym 0,4% Europejskiej populacji. Aktualnie 5,5 mln Afgańczyków musiało opuścić swój kraj. Około 3,5 mln żyje w Iranie, 1,5 mln w Pakistanie. Pozostałe 0,5 mln udaje się do Turcji z nadzieją, że przedostaną się do Unii Europejskiej. Niestety część z nich zdążyła już być deportowana.

Mit 8. Uchodźcy to młodzi mężczyźni

Zgodnie z doniesieniami Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), 43% uchodźców kierujących się do Europy to kobiety i dzieci.

Anna Maria Sobczak

Anna Maria Sobczak

Psycholożka, Pedagożka

Scroll to Top