— Pojęcie, cele i rodzaje

Diagnozy psychologicznej

Pojęcie diagnozy psychologicznej

Diagnoza psychologiczna ma na celu rozpoznanie i zidentyfikowanie problemu pacjenta. Najczęściej do czynienia mamy z kompleksem problemowym, który psycholog, terapeuta stara się rozpoznać w trakcie terapii. Psycholog, z pomocą rozmowy i obserwacji, poszukuje przyczyn trudnej sytuacji pacjenta, a następnie proponuje i sugeruje rozwiązania. Warto jednak podkreślić, że bez zaangażowania pacjenta, jego chęci poradzenia sobie z problemem, terapia nie przyniesie pożądanego rezultatu.
Diagnozę psychologiczną – rozpoznanie sytuacji pacjenta, wykonuje się w odniesieniu do dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest ona podstawowym warunkiem każdej psychoterapii.

Diagnoza psychologiczna ma na celu:

  • Rozpoznanie podłoża problemowego, cech osobowości pacjenta i jego codziennego funkcjonowania.
  • Poznanie mocnych cech pacjenta (potencjału), słabości oraz możliwości, woli zmiany sytuacji.
  • Rozpoznanie mechanizmu odpowiedzialnego za powstanie sytuacji problemowej.
  • Wybór optymalnych metod i sposobów leczenia dostosowanych do sytuacji i możliwości pacjenta.
  • Opracowanie planu leczenia w konsultacji z pacjentem.

Diagnoza psychologiczna rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem. W jego trakcie terapeuta zbiera informacje na temat sytuacji życiowej pacjenta, jego kondycji psychicznej, nurtujących go problemów i emocji.

Rodzaje diagnozy psychologicznej

W teorii oraz praktyce psychologicznej wyróżnia się kilka rodzajów diagnoz:

  • osobowościowa
  • neuropsychologiczna
  • holistyczna (całościowa) – która łączy w sobie elementy dwóch pierwszych
Przewiń do góry