Levitate.pl

— Pojęcie, cele i rodzaje

Diagnozy psychologicznej

Pojęcie diagnozy psychologicznej

Diagnoza psychologiczna ma na celu rozpoznanie i zidentyfikowanie problemu pacjenta. Najczęściej do czynienia mamy z kompleksem problemowym, który psycholog stara się rozpoznać w trakcie terapii. Psycholog, z pomocą wywiadu, obserwacji oraz testów psychologicznych poszukuje przyczyn trudnej sytuacji pacjenta, a następnie proponuje i sugeruje optymalne strategie działania. Warto jednak podkreślić, że bez zaangażowania pacjenta, jego chęci poradzenia sobie z problemem, praca z psychologiem nie przyniesie pożądanego rezultatu.

 

Diagnozę psychologiczną można wykonać zarówno w przypadku osób dorosłych jak i dzieci oraz młodzieży. Diagnoza problemu z jakim zmaga się klient jest podstawą umożliwiającą stworzenie zindywidualizowanego planu pracy, który pozwoli poprawić stan psychofizyczny klienta.

 

Diagnoza psychologiczna ma na celu:

  • rozpoznanie podłoża problemowego, cech osobowości pacjenta oraz jego codziennego funkcjonowania,
  • poznanie możliwości i mocnych cech pacjenta (potencjału), słabości oraz motywacji do zmiany,
  • rozpoznanie mechanizmu odpowiedzialnego za powstanie sytuacji problemowej,
  • wybór optymalnych metod i sposobów leczenia dostosowanych do sytuacji i możliwości pacjenta,
  • opracowanie planu leczenia w konsultacji z klientem.

Diagnoza psychologiczna rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem. W jego trakcie terapeuta zbiera informacje na temat sytuacji życiowej pacjenta, jego kondycji psychicznej, nurtujących go problemów i emocji.

Rodzaje diagnozy psychologicznej

W teorii oraz praktyce psychologicznej wyróżnia się kilka rodzajów diagnoz:

  • osobowościowa
  • neuropsychologiczna
  • holistyczna (całościowa) – która łączy w sobie elementy dwóch pierwszych
Scroll to Top