— Pojęcie, cele i rodzaje

Interwencja kryzysowa - pomoc psychologa w nagłych sytuacjach

Interwencją kryzysową nazywa się krótkotrwałą pomoc pacjentom, która koncentruje się na jednym, określonym problemie. Jest to nagła pomoc psychologiczna skierowana głównie do osób, które znalazły się w niezwykle ciężkiej sytuacji życiowej, doświadczyły, m.in. ataków paniki i nie są w stanie sobie samodzielnie poradzić z natłokiem emocji. Głównym celem interwencji jest złagodzenie u pacjenta objawów, które zostały wywołane określonymi, naturalnymi czynnikami. Interwencja kryzysowa jest skierowana do wszystkich: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz osób starszych.

Interwencja kryzysowa – jakich wydarzeń dotyczy?

Nasi psychologowie najczęściej interweniują w sprawach:

  • Doświadczeniem przez pacjenta przemocy fizycznej oraz psychicznej,
  • Konfliktami rodzinnymi: rozwody, rozstania,
  • Śmiercią bliskiej osoby,
  • Ciężką chorobą,
  • Niespodziewanymi wydarzeniami, np. poważna kolizja bądź wypadek,
  • Nadużyciami na tle seksualnym,
  • Nieumiejętnością emocjonalnego radzenia sobie z różnymi, życiowymi sytuacjami.

Interwencja kryzysowa – zadania interwenta kryzysowego

Nasi specjaliści w sposób odpowiedzialny pomagają pacjentom ustabilizować sytuację kryzysową. Przede wszystkim towarzyszą osobie w tym trudnym czasie, starają się także wdrażać alternatywne rozwiązania, które mają przyczyniać się do zapobiegnięcia, np. hospitalizacji. Co więcej, psychologowie próbują również inicjować zmiany systemowe i psychologiczne w życiu poszkodowanego. Pomagają też szukać różnych sposobów radzenia sobie z traumatycznymi wydarzeniami, które stały się powodem sytuacji kryzysowej.

Zapraszamy do kontaktu.

Przewiń do góry