Opiniowanie psychologiczne

Nasz zespół zajmuje się nie tylko diagnozą, ale również opiniowaniem. Specjalista na prośbę klienta wystawia zaświadczenie potwierdzające fakt pozostawania pod opieką psychologiczną. Jakie informacje zawiera taki dokument? Może obejmować takie aspekty jak na przykład:

  • ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • ocena więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem,
  • ocena funkcjonowania poznawczego dziecka i określenie jego specyficznych potrzeb rozwojowych,
  • ocena działania lub zachowania człowieka w konkretnej sytuacji.

Co daje opinia psychologiczna?

Opinia psychologiczna bywa przydatna w wielu różnych sytuacjach. Dzięki niej rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy systemu szkolnego mogą lepiej zrozumieć problemy, z jakimi boryka się dziecko i podjąć adekwatne działania w celu poprawy jego aktualnego funkcjonowania oraz zniwelowania napotykanych przez niego trudności. Przykłady można mnożyć. Opinia psychologiczna znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku najmłodszych, ale również dorosłych.

Opinia psychologiczna – na jakiej podstawie jest wydawana?

Specjalista sporządza opinię psychologiczną na podstawie informacji zebranych z wielu różnych źródeł, między innymi wywiadu, obserwacji, a także przeprowadzonych badań i testów.

Przewiń do góry