Levitate.pl

Opiniowanie psychologiczne

Nasz zespół zajmuje się nie tylko diagnozą, ale również opiniowaniem. Specjalista na prośbę klienta wystawia zaświadczenie potwierdzające fakt pozostawania pod opieką psychologiczną. Psycholog może również wystawić opinię zawierającą podsumowanie funkcjonowania klienta w poszczególnych sferach życia. W przypadku dziecka psycholog może zbadać i opisać jego iloraz inteligencji, ogólny rozwój poznawczy, stan emocjonalny, kompetencje społeczne i tym podobne. U dorosłych psycholog również bada zdolności poznawcze, stabilność emocjonalną, rozwój zaburzeń psychicznych, zdolność do pracy oraz wiele innych.

Co daje opinia psychologiczna?

Opinia psychologiczna bywa przydatna w wielu różnych sytuacjach. Dzięki niej rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy systemu szkolnego mogą lepiej zrozumieć problemy, z jakimi boryka się dziecko i podjąć adekwatne działania w celu poprawy jego aktualnego funkcjonowania oraz zniwelowania napotykanych przez niego trudności. Opinie dotyczące dorosłych są natomiast wykorzystywane przez pracodawcę, przy przyznawaniu renty oraz podczas procesów sądowych.

Jakie informacje zawiera taki dokument? Może obejmować takie aspekty jak na przykład:

  • ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • ocena więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem,
  • ocena funkcjonowania poznawczego dziecka i określenie jego specyficznych potrzeb rozwojowych,
  • ocena działania lub zachowania człowieka w konkretnej sytuacji.

Opinia psychologiczna – na jakiej podstawie jest wydawana?

Specjalista sporządza opinię psychologiczną na podstawie informacji zebranych z wielu różnych źródeł, między innymi wywiadu, obserwacji, a także przeprowadzonych badań i testów psychologicznych.

Scroll to Top