Levitate.pl

— Psycholożka młodzieży i dorosłych

mgr Agata Partyka

Psycholożka młodzieży i dorosłych

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Doświadczenie

Podczas kształcenia dodatkową wiedzę zdobywałam na szkoleniach i warsztatach, szczególnie z zakresu interwencji kryzysowej, arteterapii, psychoterapii indywidualnej czy terapii uzależnień. Doświadczenie klinicznie zdobyłam między innymi na oddziale psychiatrycznym katowickiego Centrum Psychiatrii oraz w domach pomocy społecznej. 

 

W pracy z Klientem najważniejsze jest dla mnie budowanie relacji opartej na zaufaniu, empatii i zrozumieniu.

 

Konsultacje i wsparcie psychologiczne zapewniam osobom zmagającym się między innymi z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, doświadczającymi kryzysów czy chorób somatycznych. Bliskie są mi techniki poznawczo-behawioralne, polegające na modyfikacji wzorców myślenia i zachowania. Dzięki takiej pracy możemy osiągnąć ulgę w psychicznym cierpieniu, wyeliminować lub zmniejszyć negatywne objawy, zmienić swoje funkcjonowanie w relacjach i osiągnąć większą samoświadomość.

Scroll to Top