Levitate.pl

— Psycholog dzieci i młodzieży, Psycholog sądowy, Terapeuta SI

mgr Aleksandra Brzuska

Psycholog dzieci i młodzieży, Psycholog sądowy, Terapeuta SI

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu o specjalności psychologia kliniczna i osobowości

Doświadczenie

Psycholożka z przygotowaniem pedagogicznym, psycholog biegły sądowy, terapeutka integracji sensorycznej, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w trakcie studiów podyplomowych na kierunku psychotraumatologia i trener umiejętności społecznych, Członkini Krajowego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Założycielka Fundacji działającej m. in. na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W trakcie szkolenia ADOS- 2 protokołu obserwacji objawów autyzmu, określanego jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie.

Doświadczenie zdobyłam pracując z dziećmi w Centrach Terapii i Rehabilitacji w Warszawie, a także Punktach Przedszkolnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Największe doświadczenie posiadam w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Oferuję pomoc dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ADHD, Autyzm, AS i SE), trudnościach szkolnych, lękach, fobiach, nerwicy, zaburzeniach odżywiania się, depresji, zaburzeniach osobowości. Ponadto, mam doświadczenie w pracy z dziećmi, które:


 • mierzą się z niepowodzeniami i trudnościami w szkole,
 • doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • mają niską samoocenę i wiarę we własne możliwości,
 • mają trudności związane z radzeniem sobie z emocjami (agresja, lęk, fobie, poczucie winy i inne),
 • mają obniżony nastrój, depresję,
 • funkcjonują w warunkach stresu,
 • wykazują objawy psychosomatyczne,
 • cierpią na zaburzenia związane z jedzeniem,
 • przeżywają kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, zmiana warunków życia),
 • mają trudności w zakresie umiejętności społecznych.

Oferuję wykonanie diagnozy gotowości szkolnej i innych testów psychologicznych badających sfery:

 • inteligencja,
 • kreatywność,
 • zdolności poznawcze,
 • temperament,
 • zdolność do radzenia sobie ze stresem,
 • predyspozycje zawodowe.

Wierzę, że każde dziecko jest wyjątkowe, ma własny zestaw mocnych stron, swoje unikalne potrzeby i stoi przed wyzwaniami sobie tylko właściwymi. Moim celem jest połączenie się z dzieckiem i zaprojektowanie zindywidualizowanego programu terapii, który znacznie poprawi jego życie. Zapewniam również psychologiczne wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Przewiń do góry