Levitate.pl

— Psycholożka młodzieży i dorosłych

mgr Aleksandra Kopyś

Psycholożka młodzieży i dorosłych

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie

W latach 2019-2022 zdobywałam doświadczenie w Poradni MONAR w Krakowie, współtworząc projekt redukcji szkód – Drop-In Krakowska 19, gdzie pracowałam z osobami aktywnie używającymi substancje psychoaktywne, niejednokrotnie mierzącymi się z sytuacjami kryzysowymi takimi jak osamotnienie, żałoba, bezdomność. W 2021 roku zaczęłam pełnić rolę opiekuna w Hostelu Readaptacyjnym dla osób uzależnionych Drop-Up, gdzie asystuję mieszkańcom w ich procesie resocjalizacji. Nadzoruję przebieg ich leczenia, uzgadniam plan współpracy mający na celu powrót osoby uzależnionej do zdrowego funkcjonowania.


Pracuję również z dziećmi i młodzieżą – jestem wychowawcą w placówce opiekuńczo-wychowawczej SIEMACHA SPOT 24/7. Rola wychowawcy wymaga ode mnie umiejętności budowania zaufania w relacji z młodym człowiekiem, przekazywania wiedzy na temat umiejętnego stawiania granic, przestrzegania norm społecznych, oraz stopniowego wdrożenia w samodzielne życie.


Moja praca podlega regularnej superwizji u doświadczonego psychologa i psychoterapeuty.

Przewiń do góry