Levitate.pl

— Psycholog młodzieży i dorosłych

mgr Bartosz Bohaterewicz

Psycholog Bartosz Bohaterewicz

Psycholog młodzieży i dorosłych

Absolwent Uniwersytetu Humanistycznego SWPS

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, Suicydolog, Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie

Jestem autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych publikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, stypendystą Narodowego Centrum Nauki i laureatem stypendium dla wybitnych doktorantów.

Od 2014 roku współtworzyłem i kierowałem kilkunastoma projektami naukowymi, realizowanymi między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie i Collegium Medicum UJ. Od 2016 roku jestem aktywnym dydaktykiem, prowadząc zajęcia z zakresu psychopatologii, psychologii klinicznej i neuronauki. Aktualnie jestem zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie pracuję jako asystent w Katedrze Neurokognitywistyki i Neuroergonomii w Instytucie Psychologii Stosowanej.

W swoich badaniach poszukuję neuronalnych wzorców funkcjonalnych, charakteryzujących pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii i depresji. Blisko współpracuję z kilkunastoma jednostkami naukowymi w Europie i na świecie, gdzie realizowałem liczne staże.

Scroll to Top