Levitate.pl

— Psycholog dorosłych

mgr Damian Kasza

Psycholog dorosłych

Doświadczenie

W 2020 roku ukończyłem studia II stopnia o specjalności Neuropsychologia. Doświadczenie zawodowe zdobyłem w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach opiekuńczych – od 2018r , fundacjach związanych z pomocą i reintegracją społeczeństwa, szkołach: podstawowych, średnich, oraz specjalnych, w placówkach zajmujących się z psychoedukacją, profilaktyką zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom . Stąd bogate doświadczenie w wsparciu psychologicznym dla rodziców, dla osób dorosłych z niepełnosprawnością, a także dla ich opiekunów . Od 2021 roku udzielam konsultacji dla osób dorosłych, w formie tradycyjnej w gabinecie, wizyt domowych, oraz online. Udzielam pomocy psychologicznej niezależnie od kultury pacjenta, wyznawanej religii, systemu wartości.

 

WSPARCIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA 

 

Dla mnie jest to proces, swojego rodzaju droga, jedna z wielu do wyboru, którą pacjent ma do przejścia, w niej zaś udział bierze pacjent z wsparciem specjalisty. Moją rolą jako specjalisty jest towarzyszenie i wspieranie pacjenta w wybranej przez niego drodze do osiągnięcia jego celu. Wsparcie polega na ukierunkowaniu pacjenta na możliwe rozwiązania, czy też wskazanie właściwych narzędzi, natomiast to pacjent decyduje czy i z jakich narzędzi i w jaki sposób skorzysta w swojej drodze do celu. 

 

RELACJA I METODY PRACY 

 

Czy można mówić o pomocy psychologicznej bez relacji pacjent – psycholog – pacjent? Uważam że pomoc była by niemożliwa bez nawiązania właściwej relacji. Czym zatem dla mnie jest relacja ? To wzajemne oddziaływanie pacjenta ukazującego swoje potrzeby na psychologa i psychologa w odpowiedzi na potrzeby pacjenta. Poprzez swoje usposobienie, sposób wypowiedzi, ton głosu, chęć zrozumienia, stwarzam pacjentowi możliwość nawiązania relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i zaufania. W pracy z pacjentem stosuje następujące metody i narzędzia: dialog wywiad testy kwestionariusze elementy terapii poznawczo-behawioralnej psychoedukacja Wsparcia udzielam osobom od 18 roku życia, rodzicom, seniorom.

Scroll to Top