Levitate.pl

— Psycholog dzieci, młodzieży oraz dorosłych​

mgr Emil Otto

Psycholog dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego

Doświadczenie

Na co dzień zajmuję się terapią dzieci w spektrum autyzmu, pracuję w nurcie behawioralnym, pracując nad zachowaniami trudnymi, motywacją, komunikacją oraz szeroko pojętym uzupełnianiem deficytów poznawczych. Zdobywałem doświadczenie również we wprowadzaniu komunikacji alternatywnej u dzieci niewerbalnych. Mam również doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem atypowym oraz z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.


Jestem dyplomowanym psychologiem oraz certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS). Prowadzę zajęcia grupowe oraz indywidualne dla dzieci i młodzieży z zakresu umiejętności społecznych wymieniając najważniejsze z obszarów: emocje, normy społeczne, komunikacja interpersonalna, rozwijanie teorii umysłu, samowiedza i samoświadomość, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz współpraca.

Obecnie jestem zatrudniony w jednej z najszybciej rozwijających się fundacji wpierających podopiecznych ze spektrum autyzmu, pracuję na stanowisku psychologa przedszkolnego,  prowadząc oraz wspierając procesy terapeutyczne u dzieci.


W dalszym ciągu poszerzam swoją wiedzę, biorąc udział w kursach specjalistycznych, dzięki którym zyskuję dodatkowe umiejętności oraz rozwijam te, które już poznałem.
Jestem całkowicie otwarty na współpracę z rodzicem, jestem świadomym specjalistą, który zdaje sobie sprawę z tego, że to rodzic/opiekun ma największą wiedzą dotyczącą swojego dziecka, współpracą jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę wiele.


Gościnnie bywam ekspertem na wydarzeniach organizowanych przez Łódzki oddział NFZ, chętnie podejmuję się konsultacji z osobami dorosłymi, oferuję pomoc i wsparcie psychologiczne. Interesuję się interwencją kryzysową oraz terapią w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Scroll to Top