Levitate.pl

— Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

mgr Gabriela Bochniarz

Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Doświadczenie

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (ścieżka specjalizacyjna: psychologia rodziny i edukacji) oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży na SWPS oraz zdobywam uprawnienia pedagogiczne. Odbyłam liczne kursy, szkolenia i staże w celu nieustannego poszerzania swojej wiedzy.


Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam podczas praktyk w szkole podstawowej, jako wolontariuszka w stowarzyszeniu Siemacha oraz pełniąc funkcję wychowawcy półkoloni. Na codzień jestem psychologiem w szkole podstawowej i przedszkolu, gdzie prowadzę zajęcia indywidualne, warsztaty grupowe, konsultacje dla rodziców i kadry oraz szkolenia.

 

Moje podejście do dzieci, młodzieży i dorosłych opiera się na założeniu, że trudności wynikają w znacznej mierze z niezaspokojonych potrzeb. Współpraca specjalisty z klientem oparta na szacunku, zaufaniu i zrozumieniu może pomóc w odnalezieniu i zaopiekowaniu tych potrzeb, a w efekcie wpłynąć pozytywnie na osobę i wskazać drogę do rozwiązania trudności.

Scroll to Top