Levitate.pl

— Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

mgr Jadwiga Lach

Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii stosowanej oraz Studium Pedagogiczne. Jestem w trakcie kursu Psychoterapii Integracyjnej, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Brałam udział w szkoleniu dotyczącym terapii uzależnień behawioralnych oraz w cyklu szkoleń Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych TUS SST. Swoje doświadczenie zdobywałam w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz w Małym Geniuszu. Podczas studiów odbywałam praktyki w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych (na Oddziale Stacjonarnym Medycyny Paliatywnej oraz Oddziale Psychiatrycznym), w Centrum Aktywności Seniora, Krajowym Towarzystwie Autyzmu oraz w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Obecnie pracuję w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Karan we Wrocławiu. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Scroll to Top