Levitate.pl

— Psycholog, Psycholog dziecięcy

mgr Jadwiga Lach

Psycholog, Psycholog dziecięcy

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii stosowanej oraz Studium Pedagogiczne. Brałam udział w szkoleniu dotyczącym terapii uzależnień behawioralnych oraz w cyklu szkoleń Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Swoje doświadczenie zdobywałam w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz w Małym Geniuszu. Podczas studiów odbywałam praktyki w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych (na Oddziale Stacjonarnym Medycyny Paliatywnej oraz Oddziale Psychiatrycznym), w Centrum Aktywności Seniora, Krajowym Towarzystwie Autyzmu oraz w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Obecnie jestem w trakcie kursu Psychoterapii Integracyjnej, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przewiń do góry