Levitate.pl

— Psycholożka dorosłych

mgr Jagoda Wawryszuk

Psycholożka dorosłych

Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie

Ukończyłam pięcioletnie studia psychologiczne oraz studia podyplomowe z Poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej, a także studium Dialogu Motywującego. Posiadam również certyfikat VCC z zawodu trenera, w którym doświadczenie zdobywałam współprowadząc warsztaty z Dialogu Motywującego oraz kompetencji kluczowych.


Obecnie pracuję jako psycholog w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Warszawie, gdzie przebywają osoby starsze oraz przewlekle chore. Na co dzień zajmuję się diagnozą ich funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego, treningiem funkcji poznawczych, a także prowadzeniem wsparcia oraz poradnictwa psychologicznego.

Scroll to Top