Levitate.pl

— Psycholożka dzieci, młodzieży oraz dorosłych

mgr Joanna Surmiak

Psycholożka dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów

Doświadczenie

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w normie rozwojowej oraz dziećmi i młodzieżą dotkniętą zaburzeniami o charakterze neurorozwojowym, w tym przede wszystkim spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zdobywałam na licznych praktykach, m.in. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego czy Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Pracowałam jako wychowawca w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, gdzie pełniłam również funkcję koordynatora ds. wolontariuszy, następnie jako terapeuta-nauczyciel w szkole specjalnej, gdzie planowałam i prowadziłam terapię behawioralną dzieci ze spektrum autyzmu w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej – przeprowadzam diagnozy psychologiczne dzieci i młodzieży, konsultacje z rodzicami oraz udzielam wsparcia psychologicznego. Posiadam tytuł Terapeuty Zajęciowego oraz Trenera Umiejętności Społecznych (I i II stopień). 

 

W swojej pracy na pierwszym miejscu stawiam dobro dziecka oraz staram się elastycznie dostosowywać do potrzeb rozwojowych swoich pacjentów. Bardzo istotne jest dla mnie zbudowanie opartej na zaufaniu, pełnej empatii relacji, która daje solidne podstawy do dalszej pracy. Ważna w tym kontekście staje się również współpraca z Rodzicami, która stanowi jeden z kluczowych elementów efektywnej pomocy.

Scroll to Top