Levitate.pl

— Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

mgr Justyna Rzepka

Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Doświadczenie

Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania. Swoje doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobyłam podczas stażu na Oddziale Klinicznym Rehabilitacji Neurologicznej w szpitalu św. Rafała w Krakowie, na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam pracując w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego, socjalizacyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego. Obecnie pracuje jako psycholog przedszkolny. Pomoc psychologiczną oferuje dzieciom, młodzieży i dorosłym. Zapraszam osoby doświadczające dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu, problemów ze stresem, problemów emocjonalnych, cierpiące na zaburzenia lękowe, nastroju oraz zachowania. W swojej pracy przestrzegam tajemnicy zawodowej oraz kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychologa.

Scroll to Top