Levitate.pl

— Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

mgr Karina Kowalska

Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Doświadczenie

Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia, o specjalności klinicznej. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie ukierunkowane na pracę z osobami dotkniętymi Zespołem Stresu Pourazowego. Posiadam uprawnienia diagnostyczne do badania ilorazu inteligencji skalą Stanford-Binet 5. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika z arteterapią.

 

Doświadczenie zdobywałam podczas pracy diagnostycznej i terapeutycznej w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, Fundacji Sustinae, jako wolontariusz w Fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko” oraz podczas praktyk w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Obejmowałam wsparciem dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, udzielając im poradnictwa psychologicznego opartego na indywidualnie zgłaszanych i wspólnie wyodrębnionych potrzebach. Zajmowałam się diagnozowaniem dzieci już od 2 roku życia, skupionych na:

– przeprowadzaniu badań diagnostycznych mających na celu określenie poziomu rozwoju poznawczego;

– diagnozie i terapii psychologicznej wobec zgłaszanych problemów z agresją, separacją, adaptacją do nowych sytuacji;

– diagnozie ADHD;

– rozpoznaniu przyczyn trudności szkolnych szkolnych, zarówno edukacyjnych jak i społecznych;

– pracy z osobami ze zdiagnozowanymi zaburzeniami nastroju.

 

Celem uzyskania prawidłowej diagnozy korzystałam z szerokiej gamy narzędzi diagnostycznych, tworzyłam również opinie psychologiczne na potrzeby Zespołu Orzekającego oraz dla innych placówek oświatowych i medycznych. Pracowałam również z komórką rodzinną jako całością, poszukując najlepszych rozwiązań dla zgłaszanych problemów, skupiając się na rozwijaniu umiejętności wchodzenia w dialog i prawidłowego komunikowania swoich potrzeb. Zdobyłam również doświadczenie w świadczeniu usług wspierających rodzinę z dzieckiem z niepełnosprawnością, skupionej na rozwijaniu podstawowych umiejętności społecznych, samodzielności oraz umiejętności interpersonalnych. Prowadziłam warsztaty i szkolenia w szkołach w powiecie wielickim, ukierunkowane na sposoby motywacji i stymulacji ciekawości poznawczej uczniów. Na co dzień pracuję z osobami ze spektrum autyzmu w Fundacji Wspólnota Nadziei. Prywatnie najbardziej spełniam się w pracy z seniorami oraz młodzieżą. Jestem ukierunkowana na drogę naukowo-badawczą w obszarze dezintegracji pozytywnej oraz prężności psychicznej w grupie osób z negatywnymi doświadczeniami z dzieciństwa i Złożonym Zespołem Stresu Pourazowego.

Scroll to Top