Levitate.pl

— Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

mgr Karina Makara

Karina Makara

Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Doświadczenie

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rozpoczęłam studia II stopnia z zakresu Psychologii Zarządzania. Aktualnie odbywam także 4-letni, całościowy kurs Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej organizowany przez Instytut Poznawczy, przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Doświadczenie zdobywałam w centrum pomocy niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, fundacji oraz w szkole i przedszkolu integracyjnym, a także w organizacji pozarządowej.


Pracowałam indywidualnie z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami (spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, zespół downa, kryzysy rozwojowe, w tym nadmierny lęk i stres, trudności psychoseksualne, zaniżona samoocena), a także prowadziłam zajęcia grupowe w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Udzielałam pomocy podczas konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa psychologicznego, osobom dorosłym, włączając w to psychoedukację, a także odbywałam regularne superwizje. Pomagam również w zakresie wyboru własnej ścieżki zawodowej.


W swojej pracy dużą wagę przywiązuję do dobrej relacji oraz empatycznego podejścia i zrozumienia. Wychodzę z założenia, że ja jestem specjalistką od metod pomocy, natomiast klient jest specjalistą od samego siebie. Tylko współpraca może przynieść pożądane efekty.

Scroll to Top