Levitate.pl

— Psycholożka młodzieży i dorosłych, Psychoterapeutka

mgr Karolina Cebula

Psycholożka młodzieży i dorosłych, Psychoterapeutka

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

Doświadczenie

Realizuje czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej uprawniające do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Regularnie pracuję nad swoim warsztatem uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących pomocy psychologicznej oraz pracy terapeutycznej. Na co dzień pracuję w Warsztacie Terapii Zajęciowej, gdzie zajmuję się wsparciem osób z niepełnosprawnością o charakterze psychiatrycznym i intelektualnym. Udzielam również indywidualnych konsultacji psychologicznych. Wsparcie psychologiczne i pomoc w zrozumieniu własnych trudności zapewniam osobom zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i doświadczającym kryzysów w codziennym życiu. W pracy z klientem najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na empatii, szacunku, współpracy i zaufaniu. Używam metod poznawczo-behawioralnych, polegających na modyfikacji wzorców myślenia i zachowania rodzących cierpienie. Bliskie jest mi również podejście terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, której technik używam w celu odkrycia zasobów oraz poznania perspektywy klienta.

Scroll to Top