Levitate.pl

— Psycholog młodzieży i dorosłych

mgr Karolina Urbanelis

Psycholog młodzieży i dorosłych

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją kliniczną

Doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją kliniczną. Ukończyła I stopień szkolenia zawodowego Studium Reintegracji Społecznej Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie. Doświadczenie obejmuje pracę z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, zaburzenia ze spektrum schizofrenii, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, a także z klientami z zespołem Aspergera, kobietami doświadczającymi różnego rodzaju przemocy, młodymi dorosłymi i osobami starszymi. W dalszym ciągu bardzo aktywnie kształcę się i rozwijam, aby móc nieść pomoc na jak najwyższym poziomie. Doświadczenia w terapii osób uzależnionych zdobywałam pracując w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, natomiast z młodzieżą jako terapeutka w Klubie Profilaktyki Środowiskowej “Nie-Nuda”. Obecnie jestem zaangażowana jako psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy “Przystań”, gdzie poddawana jestem regularnej superwizji. Udzielam również wsparcia i prowadzę konsultacje psychologiczne w łódzkim Centrum Praw Kobiet. Udzielam również poradnictwa psychologicznego w przypadku doświadczania kryzysu psychicznego, problemów emocjonalnych, tożsamościowych czy trudności w relacjach. Zapraszam do współpracy osoby dorosłe, w wieku nastoletnim oraz ze społeczności LGBTQIA+. Równość, otwartość, empatia, etyka zawodowa, nastawienie na rozwój i aktualna wiedza to filary, którymi kieruję się w pracy z ludźmi.

Przewiń do góry