Levitate.pl

— Psycholożka dzieci i młodzieży, Terapeutka pedagogicznya Oligofrenopedagożka, Rewalidatorka

mgr Katarzyna Sośniak

Psycholożka dzieci i młodzieży, Terapeutka pedagogicznya Oligofrenopedagożka, Rewalidatorka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie studiuje w ramach studiów podyplomowych: Terapia dzieci i młodzieży Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w trakcie studiów w Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach oraz Policyjnej Izbie Dziecka. Po studiach podjęłam pracę jako psycholog szkolny w przedszkolach, gimnazjach i szkołach podstawowych Zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami kształcąc się w psychoterapii ericksonowskiej. Podczas emigracji podjęłam pracę w pszedszkolu niemieckim oraz w Szkolnym Puncie Konsultacynym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. Pracowałam również z młodymi osobami z niepełnospawnościami aktywizującymi się i wchodzącymi na rynek pracy. Od kilku lat pracuję w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnościami: autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami. Na co dzień spotykam się z problemami, z którymi borykają się młodzi ludzie.


Wiem, że czasami jest to bardzo trudne, ale do każdego można odnaleźć drogę i zbudować most porozumienia. Odnaleźć drogę, dzięki której człowiek może odkryć zrozumienie, ważne dla niego wartości i emocje – siebie samego. Zapraszam do kontaktu!

Scroll to Top