Levitate.pl

— Psycholożka dzieci i młodzieży, szkolny i przedszkolny, Pedgagożka, Tutorka

mgr Magdalena Beck-Marzec

Psycholożka dzieci i młodzieży, szkolny i przedszkolny, Pedgagożka, Tutorka

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie - kierunek historia, absolwentka SWPS w Warszawie - kierunek psychologia, absolwentka Collegium Wratislaviense - tutor, trenerka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, trenerka TUS

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w warszawskiej szkole społecznej jako nauczyciel, wychowawca i psycholog szkolny. W przedszkolach wspomagam dyrekcje, wychowawców, rodziców i dzieci jako psycholog przedszkolny. Pracowałam z dziećmi indywidualnie i grupowo. W trakcie swojej pracy pogłębiałam swoją wiedzę zagadnieniami związanymi z nurtami i metodami wychowawczymi, relacjami w rodzinie i między rodzeństwem. Aktualnie doświadczenie zawodowe rozwijam dzięki pracy w gabinecie psychoterapeutycznym. Stale doskonale swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.

 

W swojej pracy zawodowej wspomagam dzieci, które mierzą się z niepowodzeniami i trudnościami szkolnymi, doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami, mają niską samoocenę i wiarę we własne możliwości, mają trudności z radzeniem sobie z emocjami – lękiem, agresją czy poczuciem winy, mają obniżony nastrój, przeżywają kryzys związany ze stratą – śmierć bliskich, rozwód, choroba, mają trudności zakresie zachowań społecznych. Praca z dziećmi szczególnie młodszymi powiązana jest ściśle z pracą z rodzicami. Rodzice mogą liczyć na moje wsparcie psychoedukacyjne i warsztaty rodzicielskie.

Scroll to Top