Levitate.pl

— Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

mgr Magdalena Postawska

Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Doświadczenie

Dotychczas pracowałam jako terapeuta wspomagający w przedszkolu (praca metodą krakowską, zajęcia grupowe z emocji). Odbyłam również staż w warsztatach terapii zajęciowej jako asystent psychologa (warsztaty dla osób niepełnosprawnych z zakresu psychoprofilaktyki, zajęcia indywidualne). Uczestniczyłam w praktykach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera “Mefazja”. Prowadziłam również warsztaty z Arteterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS Szarowola). Obecnie pracuje jako psycholog z rodzinami, dziećmi i młodzieżą. Prowadzę również warsztaty z arteterapii i psychoedukacji.

 
Jestem organizatorem I Konferencji Naukowej Psychologii Sportu na Lubelszczyźnie (KUL Lublin). Jestem również po kursie trenerskim VCC (przeprowadzenie szkolenia i warsztatów dopasowane do grupy).

Scroll to Top