— Psycholog, Psycholog dziecięcy

mgr Natalia Kempińska

Psycholog, Psycholog dziecięcy

Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie.

Doświadczenie

Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego, a także jest uczestnikiem kursu I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłam jeszcze w trakcie studiów, będąc wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podczas studiów poszerzałam swoje kompetencje poprzez współpracę z Środowiskowym Domem Samopomocowym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej, a także brałam udział w programie Cpes Parasol. W ostatnich latach uczestniczyłam również w wielu certyfikowanych szkoleniach i kursach (m.in. Trening Umiejętności Społecznych), które umożliwiły mi zdobycie wiedzy, którą obecnie wykorzystuję w pracy z drugim człowiekiem. Obecnie pracuję na stanowisku Psychologa w Niepublicznym przedszkolu dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także jestem zaangażowana w działalność Telefonu Zaufania będącego częścią Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W październiku 2021 roku rozpoczęłam staż na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Przewiń do góry