Levitate.pl

— Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych, Psychokryminolożka

mgr Paulina Bomba

Psycholożka dzieci i młodzieży oraz dorosłych, Psychokryminolożka

Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie.

Doświadczenie

Kontynuuję naukę na studiach podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.

 

Swoje pierwsze doświadczenie zdobyłam na praktykach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie współpracuję z przedszkolem waldorfskim w zakresie prowadzenia zajęć wspierających we wszystkich obszarach rozwojowych, sprawowania opieki psychologicznej nad dziećmi oraz wsparcia i indywidualnej pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Interesuję się uwarunkowaniami cech osobowościowych, zagadnieniem wiktymologii, empatii i wrażliwości emocjonalnej a także praktycznym wykorzystaniem dowodów naukowych w codziennej praktyce.

Scroll to Top