Levitate.pl

— Psycholog

mgr Sylwia Bubula

Psycholog, Psycholog Dziecięcy

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego.

Doświadczenie

Jestem psychologiem o specjalności edukacyjnej. Otworzyło mi to możliwość do pracy z ludźmi w całym biegu życia, od najmłodszych po ludzi w podeszłym wieku. Wspieram, motywuję, uświadamiam i zachęcam do zadbania o swoje zdrowie psychiczne. Doświadczenie zdobywałam w Krakowie w szkole specjalnej, w placówce-opiekuńczo wychowawczej (dom dziecka),a także placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży głównie z trudnych rodzin. Odbywałam staż w Centrum Rozwoju i Psychologii w którym miałam styczność z bardzo różnorodnymi pacjentami i grupami.

 

Obszary i grupy z jakimi pracowałam:
– profilaktyka uzależnień
– osoby z ADHD, zaburzeniami lękowymi, całościowymi zaburzenia rozwojowymi.
– dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych, z trudnościami w nauce, z problemami w radzeniu sobie ze złoscią i stresem, z rozpoznawaniem emocji, z niskim poczuciem własnej wartości,
– osoby z syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholików)

 

Kluczowym aspektem dla mnie jest dbanie o dobre podejście do samego siebie i stawianie zdrowia psychicznego na pierwszym miejscu. Szacunek do samego siebie = szacunek do innych. Ważnym elementem mojej pracy jest bycie w dobrym kontakcie z rodzicami, ponieważ większość czasu dziecko jest pod Waszą/ich opieką, więc współpraca daje dużo większe efekty.

Przewiń do góry