Levitate.pl

— Psycholog

mgr Viktoria Witt

Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego

Doświadczenie

W czasie studiów odbyłam praktyki w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, gdzie pracowałam terapeutycznie z trudną młodzieżą. Po studiach odbyłam staż zawodowy na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej ośrodka PSYCH-MED w Gliwicach. Pracowałam tam głównie z pacjentami z diagnozą schizofrenii, jak również z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, czy zaburzenia osobowości. Interesuję się nie tylko psychologią stosowaną, ale również badawczą. Uczestniczyłam w licznych badaniach naukowych prowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Prowadziłam także warsztaty naukowe, które dotyczyły zjawiska dyskryminacji, nietolerancji oraz odrzucenia wśród dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzę badania naukowe w obszarze schizofrenii, zaburzeń urojeniowych oraz afektywnych wraz z doktorami Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, chorobę afektywną dwubiegunową, czy schizofrenię, jak również z osobami doświadczającymi trudności adaptacyjnych, problemów na tle emocjonalnym i relacyjnym, oraz skarżącymi się na odczuwanie silnego lęku i stresu. Praca psychologa daje mi ogromną satysfakcję, dlatego stale dokształcam się i rozwijam, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach. W swojej pracy kieruję się zasadą wybitnego psychoterapeuty Carla Rogersa, w myśl której terapeuta powinien charakteryzować się empatią, autentycznością oraz powinien bezwarunkowo akceptować drugiego człowieka.

Przewiń do góry